 برگزاری اولین کمیته SIP استانی درتاریخ99/06/31درستاد معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد(S11)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

جلسه کمیته نظارت بر اجرایی نمودن برنامه اچ آی وی ایدز(SIP استانی) در تاریخ 31/6/99 از ساعت 30/10 تا 12 به شکل وبینار جهت دانشگاه های اقماری و با حضور نمایندگان دستگاههای بهزیستی ، صدا و سیما ، اداره کل تعاون ،کار و رفاه، مشاور رئیس دانشگاه در امور مشارکت های اجتماعی و بیماری های معاونت بهداشتی برگزار گردید.