 خرید دستگاه چرم دوزی با مشارکت بهزیستی وخیرین جهت کیف دوزی توسط اعضا باشگاه مثبت مشهد(S9)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

درتابستان سال جاری باشگاه مثبت مشهد با هماهنگی معاونت بهداشتی و مشارکت سازمان بهزیستی خراسان رضوی وخیرین(انجمن مهر نیکان) اقدام به خرید یک عدد دستگاه چرم دوزی جهت کیف دوزی توسط اعضاء محترم باشگاه مثبت مشهد نمودند.