 اقدامات گسترده جهت کنترل کووید19 در زندان ها-کمپ ها و مراکز مشاوره بیماری های رفتاری:

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

طی بازدیدهای مکرر از زندان های استان ،هماهنگی بررسی دقیق بدو وورد مددجویان زندان و سپس قرنطینه اولیه بعمل آمد. فرم های بررسی روزانه علامتی تهیه شد. موارد علامتی هماهنگ شد نمونه گیری بعمل آیند. نقاهتگاه موارد مثبت  ویژه بررسی شد. در گزارش دریافتی 6 ماهه اول زندان های استان حدود 137 نمونه از مددجویان و 67 نمونه از پرسنل جهت انجام PCR دریافت شده است.

در مراکز اقامتی ماده 16 بویژه و 15 نیز مکرر بازدید انجام شده است. در طی این مدت گسترش کووید 19 اطلاع رسانی اچ آی وی نیز با لحاظ نمودن دستورات بهداشتی انجام شده است. نیروی همسان باشگاه مثبت مشهد بطور مداوم این آموزش ها را منتقل نموده است.

در مورد کنترل کووید 19 در مراکز مشاوره بیماری های رفتاری نیز تمهیداتی اندیشیده شده از قبیل استفاده از وسایل حفاظتی،تماس مکرر با افراد و ثبت فرم پیگیری کرونا در ساماته سینا و آموزش افراد.

لازم به ذکر است به جهت اهمیت کنترل کووید 19 در زندان ها و کمپ ها واحد اچ آی وی ایدز مرکز بهداشت استان مسئولیت هماهنگی ها را بعهده گرفته است.