امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
 

 
 

مقدمه:

اچ آي وي/ايدز(HIV/AIDS) يكي از بيماريهاي ويروسي واگيردار است . ويروس اچ آي وي( HIV) قدرت دفاع بدن را در مقابل بيماريها و عفونتها كم ميكند . با توجه به اينكه اين بيماري هنوز واكسن و دارويي جهت پيشگيري و درمان قطعي ندارد آگاه كردن كليه اقشار مردم از چگونگي انتقال و پيشگيري از آن بسيار اهميت دارد وبا توجه به اينكه يكي از راههاي انتقال مهم راه خوني ميباشد آگاهي پرسنل بهداشتي درماني از ماهيت بيماري بسيار مهم است.

عامل بیماری:

بعضي از موجودات ذره بيني وجود دارند كه به آنها ميكروب گفته مي شود ميكروبها انواع مختلفي دارند مثلا تعدادي از انها را كه در خارج از سلولهاي زنده هم مي توانند زندگي و توليد مثل كنندباكتري مي نامند. بعضي از انها براي ادامه حيات و تكثير خود حتما نيازمند اين هستند كه درون يك سلول زنده باشند به آنها ويروس مي گويند. اين ميكروبها اگر وارد بدن انسان شوند مي توانند موجب ايجاد بيماريهاي عفوني شوند.(عوامل ديگري مانند قارچ هاو انگلها و... هم هستند كه جز علل ايجاد بيماريهاي عفوني مي باشند.)

پس براي هر بيماري عفوني يك عامل بيماريزا وجود دارد.

ميكروبها انواع مختلفي دارند و هر كدام از آنها به يك قسمت از بدن علاقه دارند پس هر ميكروب بنا به اينكه به كدام قسمت از بدن علاقه مند است از يك راه وارد بدن مي شود. بعضي از آنها از راه پوست وارد مي شوند ، بعضي از آنها از راه تنفس و عده ايي از راه دهان و بعضي هم ممكن است از راه خون و ترشحات به بدن انسان وارد شوند.پس هر بيماري عفوني راه ورود به بدن و يا راه انتقال مخصوص به خود را دارد.

هر ميكروب پس از ورود به بدن به قسمت مورد علاقه اش رفته و در آنجا از امكانات بدن براي رشد و نمو خود استفاده مي كند و بعضي و قتها با اين كار موجب صدمه به آن قسمت از بدن هم مي شود كه اين صدمه خود را بشكل علامتي مانند درد و.. نشان مي دهد. از طرف ديگر بدن داراي سربازهاي دفاعي به نام گلبولهاي سفيد است كه سعي مي كنند ميكروب را ازبين ببرند . در نتيجه يك جنگ بين عامل بيماريزا و گلبولهاي سفيد اتفاق مي افتد كه حاصل آن موجب مي شود علائم بيماري ظاهر شود . از روي اين علايم كه مي تواند شامل تب ، سردرد ، لرز و... باشد مي توان پي برد فرد به يك بيماري عفوني مبتلا شده است. چون هر ميكروب در يك جاي بدن مستقر مي شود و يك عوارض مشخص ايجاد مي كند پس هر بيماري عفوني ، علامت مخصوص به خود را دارد و از روي اين علائم مي توان آنرا تشخيص داد.

سرنوشت يك فرد كه به بيماري عفوني مبتلا شده است را قدرت سيستم ايمني (سربازهاي دفاعي) وي تعيين مي كند . اگر اين سيستم قوي باشد مي تواند ميكروب را از بين ببرد و اگر ميكروب قويتر باشد مي تواند عوارض زيادي ايجاد كند و حتي منجر به مرگ فرد نيز شود. پس نقش اصلي در بهبود بيمارهاي عفوني بر عهده سيستم دفاعي بدن (گلبول هاي سفيد) است . داروهاي مختلف هم وجود دارند كه يا با از بين بردن عامل بيماريزا و يا با تقويت سيستم ايمني به بهبود بيماري عفوني كمك مي كنند.

اگر ما عوامل بيماريزا را بشناسيم و راه ورود آنها را به بدن خود بدانيم ، با ممانعت از ورود آنها به بدن مي توانيم از ابتلا به اين بيماريها جلوگيري كنيم . بعضي از مواد بنام واكسن نيز وجود دارد كه به نوعي موجب آمادگي و تقويت سيستم ايمني بدن مي شوند و با اين كار باعث مي شود اگر ميكروب وارد بدن شود چون سيستم ايمني بدن قبلا آماده شده است در مقابل آن بايستد و يا در بدو ورود و قبل از ايجاد بيماري آنرا از بين ببرد و يا اينكه حداقل موجب شوند بيماري ايجاد شده بسيار خفيف باشد.

عامل ايجاد بيماري ايدز ، يك ويروس است كه به آن HIV(اچ ،آي،وي) مي گويند . اين نام از ابتداي حروف نام انگلیسی ويروس گرفته شده است كه ترجمه فارسي آن “ ويروس نقص سيستم ايمني انسانی ” مي باشد.

اصولاويروسها داراي اين خصوصيت هستند كه در خارج از آن سلول زنده قادر به ادامه حيات نميباشند . و ويروس HIV نيز مانند سايرويروسها فقط درون يك سلول زنده قادر به ادامه حيات است . سلول زنده اي كه ويروس HIV براي ادامه حيات لازم است درون آن باشد گلبولهاي سفيد در بدن انسان ميباشد .

اين ويروس در خارج از بدن ( خارج ازگلبولهاي سفيد) در زمان كوتاهي از بين ميرود (حداقل قدرت بيماريزائي زيادي ندارد). اين ويروس به راحتي توسط مواد ضدعفوني كننده ( الكل ، بتادين و .... ) وبخصوص وايتكس(هيپوكلريت سديم) و حرارت(بالاي 57 درجه) از بين ميرود .

هر عامل بيماريزائي ، بر حسب اينكه به كدام قسمت بدن علاقه داشته باشد از يك يا چند راه مخصوص به خود وارد بدن ميشود .(مثلا" ويروس سرماخوردگي از راه تنفس ،و باكتري مولد بيماري وبا از طريق خوردن و آشاميدن وارد بدن ميشوند )از آنجا كه ويروس HIV ميخواهد نهايتا" به گلبولهاي سفيد بدن دسترسي پيدا كند ، پس بايد از راهي وارد بدن شود كه بتواند به راحتي به مقصد خود برسد . بخاطر داشته باشيد اين ويروس فقط ميتواند درون گلبولهاي سفيد زنده باقي بماند پس هر كجا كه گلبول سفيد وجود داشته باشد در صورتي كه حاوي ويروس باشد ميتواند باعث انتقال بيماري شود .

نتيجه ميگيريم ويروس HIV از طريق خون و ترشحات آلوده در صورتي ميتواند وارد بدن انسان شود كه به نوعي بتواند به گلبول سفيد دسترسي پيدا كند.