امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
   
     
  حمايت خانواده از افراد HIV مثبت بسيار حائز اهميت است ،لذا خانواده و نزديكان اين افراد نيز بايستي تحت مشاوره قرار بگيرند.همانطور گفته شد ، تنها همسر افراد آلوده و كودكان متولد از مادران آلوده نيازمند انجام آزمايشهاي تشخيصي هستند و لزومي ندارد ساير افراد خانواده تحت آزمايش قرار بگيرند.البته در صورت رضایت فرد آلوده به ویروس، بقیه خانواده میتوانند تحت مشاوره قرارگیرند.

- تمام اطلاعات بيماران و خانواده آنان كاملا بصورت محرمانه نگهداري مي شود.

- همسر افراد آلوده بايد حداقل هر سه ماه يكبار آزمايش بدهند.

- جدا شدن همسر افراد آلوده از انان فقط به خاطر آلودگي همسر شان ، اصلا توصيه نمي شود ، يك زوج مي توانند بدون هيچ واهمه اي به زندگي مشتركشان ادامه دهند ،
 
فقط به شرط آنكه در هر بار تماس جنسي از كاندوم استفاده كنند.

- افراد HIV مثبت بسيار آسيب پذير هستند ، اينان نيازمند حمايت هاي روحي و رواني مناسب از طرف خانواده و جامعه مي باشند.حمايت از افراد آلوده و بيمار ، نه تنها بعنوان يك فرد بيمار و نيازمند حائز اهميت است ، بلكه با كاهش احتمال رفتارهاي پرخطر آنان موجب تضمين سلامت جامعه هم خواهد شد.