دستورالعمل ها

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
     
 
 
 

کتابچه مشاوره

 

محتواي اموزشي براي ايدز

 

مدیریت مراقبت و درمان عفونت همزمان HIV و سل

 

دستورالعمل مدیریت مواجهه غیر شغلی با HIV/AIDS

 

مشاوره و تشخیص HIV / AIDS

 

مدیریت مراقبت و درمان افراد مبتلا به HIV در نوجوانان و بزرگسالان

 

دستور العمل پیشگیري از انتقال HIV از مادر به نوزاد

 

تشخیص و درمان بیماریها و شکایتهاي شایع در اچ آي وي وایدز

 

دستورالعمل مدیریت مواجهه شغلی با HIV\AIDS

 

مدیریت مراقبت و درمان HIV/AIDS در کودکان

 

اطلاع رساني به خانواده هاي نوجوانان براي پيشگيري از رفتارهاي پرخطر مرتبط با ايدز

  راهنمای آزمایش و مشاوره HIV
  راهنمای تغذیه در بیماران مبتلا به HIV
  رويكرد تشخيصي-درماني به شکایت ها و بیماری های شایع در مبتلایان به HIV
     راهنمای کشوری مراقبت و درمان عفونت های آمیزشی
    رویکرد نوین آموزش HIV ویژه مدرسین تربیت مربی
  رویکرد نوین آموزش HIV ویژه آموزش جمعیت عمومی
  رویکرد نوین آموزش HIV ویژه مربیان
    مبانی توصیه به انجام تست PIT
    کلیات HIV
    کلیات تشخیص HIV