آمار استانی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
وضعیت اچ آی وی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد تا پایان شش ماهه اول سال 99
   
 
عنوان
دانشگاه مشهد
برآورد و تخمین تعداد مبتلایان 3720
تعداد مواردHIV  شناخته شده 696
زنده 441
تعداد موارد مراجعه جهت دریافت خدمت 330
تعدادتحت درمان 280
موارد فوت 255