آمار کشوری

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
وضعیت اچ آی وی در ایران تا پایان شش ماهه اول سال 99
   
 

 

 

عنوان کشور
برآورد و تخمین تعداد مبتلایان 60431
تعداد مواردHIV  شناخته شده 41876
زنده 22406
تعداد موارد مراجعه جهت دریافت خدمت 15618
تعدادتحت درمان 15200
موارد فوت 19470