برنامه پیشگیری از انتقال اچ آی وی از مادر به نوزاد در کشور در حال اجراست


کارشناس اداره سلامت مادران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور از اجرای موفق برنامه پیشگیری از انتقال اچ آی وی از مادر به نوزاد خبر داد.

به گزارش روابط عمومي معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي مشهد خانم هادی پور در حاشيه نشست کشوري سلامت مادران، اعتیاد تزریقی، روابط جنسی غیر ایمن و انتقال از مادر به کودک را از راههای اصلی انتقال آلودگی به HIV برشمرد و گفت: پیشگیری از انتقال HIV به نوزاد به لحاظ هزینه های گزافی که در آینده متقبل خانواده و جامعه می گردد حائز اهمیت می باشد.

کارشناس سلامت مادران وزارت در خصوص انتقال آلودگی HIV از مادر به کودک گفت: انتقال آلودگی می تواند در سه مرحله حین بارداری، زمان زایمان و زمان شیردهی ایجاد شود. وی گفت : اکثر کودکانی که مبتلا به HIV  هستند از این طریق مبتلا به ویروس شده اند.

هادی پور به غربالگری ها و مراقبت های متناوب در پیش و حین بارداری و هنگام زایمان جهت شناسایی مادران آلوده و پیشگیری از انتقال ویروس به نوزاد اشاره نمود و گفت : اگر مداخله ای در این خصوص صورت نگیرد انتقال از مادر به کودک حدود 20 تا 45 درصد خواهد شد.

وی در ادامه از پیشگیری اولیه از ابتلاء زنان به عفونت HIV، پیشگیری از حاملگی ناخواسته در بین زنان مبتلا به  HIV، پیشگیری از انتقال HIV از مادران مبتلا به کودکشان و فراهم سازی درمان، مراقبت و حمایت از زنان مبتلا به HIV، کودکان و خانواده هایشان به عنوان چهار رویکرد جامع پیشگیری از انتقال HIV به کودکان نام برد.

کارشناس سلامت مادران وزارت در ادامه اظهار داشت : برنامه کشوری پیشگیری از انتقال HIV از مادر به نوزاد از سال 1393 به صورت پایلوت در 16 دانشگاه علوم پزشکی کشور در 170 واحد بهداشتی و 40 بیمارستان منتخب در حال اجراست و تا پایان سال 1395 مقرر است این برنامه به تمام دانشگاههای علوم پزشکی کشور تعمیم داده شود.

کارشناس مسئول کنترل اچ اي وي/ ایدز معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز گفت : برنامه کنترل HIV در مادران باردار از حدود 2 سال قبل با مشارکت گروه سلامت مادران معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد در 10 مرکز خدمات جامع سلامت و یک بیمارستان در شهرستان های مشهد و چناران به صورت پایلوت در حال اجراست. دکتر حسین پور هدف از این برنامه را کنترل HIV در مادران باردار و پیشگیری از انتقال آن به کودک و شروع درمان مادر عنوان نمود و گفت : با توجه به جمعیت بالای حاشیه نشینان شهر مشهد و به دنبال اجرای موفق طرح تحول سلامت در حاشیه شهر ، شروع این برنامه جهت جمعیت حاشیه شهر مشهد از بهمن ماه آغاز خواهد شد.

وی اظهار امیدواری کرد در سال آینده با تسریع این برنامه به کل مراکز خدمات جامع سلامت کلیه مادران باردار از نظر آلودگی به ویروس HIV مورد غربالگری قرار گیرند.