تاثير همه جانبه ابعاد سلامت در وضعيت ايدز

معاون سياسي امنيتي استانداري خراسان رضوي در حاشيه نشست منطقه‌اي «چهارمين برنامه استراتژيک کنترل ايدز» ضمن اشاره به ويژگي هاي خاص بيماري ايدز گفت: وضعيت ايدز در هر جامعه‌اي به تمامي ابعاد سلامت مربوط مي شود.

وي با بيان اينکه در بيماري ايدز سلامت جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي افراد نقش دارد، افزود: در اين مقوله نقش سلامت اجتماعي ، معنوي و رواني پررنگ تر است به طوري که اين ابعاد بر بعد سلامت جسمي فرد غلبه دارد.

به گزارش روابط عمومي معاونت بهداشت دانشگاه دکتر سيد جواد حسيني خاطرنشان کرد يکي از دلايل عدم کنترل بيماري ايدز، تئوري انگ زني مي باشد که اين مقوله نياز به انجام مداخلات در بعد اجتماعي دارد. . وي به طرح پليس اجتماعي، اجراي نظام تعليم و تربيت در زندان ها و مددکار اجتماعي به عنوان مصاديق اين مداخلات اشاره نمود.

معاون سياسي امنيتي استانداري خراسان رضوي به نقش سن، جنس ،آسيب پذير بودن و ناتواني در ابتلا به بيماري ايدز اشاره نمود و با توجه به اين خصوصيات بر هماهنگي‌هاي بين بخشي و توجه ويژه به بعد اجتماعي تاکيد نمود. وي با اشاره به توانمند سازي بخش مردمي به عنوان يکي از فعاليتهاي مثبت دولت گفت : در همين راستا توسعه کمي و کيفي تشکل هاي غيردولتي يکي از برنامه‌هاي استانداري خراسان رضوي مي‌باشد که يکي از مهمترين استراتژي‌هاي اين برنامه اجراي مداخلات جهت کاهش آسيب هاي اجتماعي  در خراسان رضوي منجمله بيماري ايدز است.

 دکتر حسيني از باشگاه مثبت به عنوان يکي از مصاديق تشکلهاي غيردولتي فعال و موفق در اين زمينه اشاره نمود.

معاون سياسي امنيتي استانداري خراسان رضوی از آموزش و پرورش به عنوان بستري مناسب جهت پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي اشاره نمود و بر نقش بسزاي گروه هاي همسال و هميار در اين راستا تاکيد نمود.

چهارمين برنامه استراتژيک کنترل ايدز به ميزباني معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي مشهد و با حضور رئيس اداره کنترل ايدز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و نمايندگان 6 دستگاه اجرايي شامل استانداري، آموزش و پرورش، اداره زندانها، بهزيستي ، اداره کار، رفاه و تعاون و کليه دانشگاههاي علوم پزشکي استانهاي خراسان رضوي، خراسان شمالي ، خراسان جنوبي و سيستان و بلوچستان به مدت 3 روز در محل هتل هماي شماره دو مشهد برگزار شد.