برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از ایدز جهت کارشناسان آموزش و پرورش

برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از ایدز جهت کارشناسان آموزش و پرورش

به منظور توانمند سازي کارشناسان سلامت، کارشناسان سلامت عشایر و کارشناسان پیشگیری از آسیبهای اجتماعی ادارات آموزش وپرورش استان خراسان رضوی کارگاه آموزشی پیشگیری از ایدز برگزار گردید.

 کارشناس مسئول پیشگیری از ایدز معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ضمن اعلام این خبر هدف از برگزاری این دوره را بررسی ارتباطات دوستی با جنس مخالف در بین دانش آموزان و عوارض و بیماریهای حاصل از آن عنوان نمود.

 دکتر علی محمد حسین پور گفت: در این کارگاه آخرین اطلاعات برنامه پیشگیری از ایدز در اختیار کارشناسان آموزش و پرورش قرار گرفته و در خصوص راه هاي انتقال ایدز و بیماریهای آمیزشی به  بحث وتبادل نظر پرداخته شد.

شایان ذکر است این کارگاه، در سه دوره به صورت مجزا جهت گروههای هدف فوق، در سالن شهید کاظمیان مشهد برگزار گردید.

 

روابط عمومي معاونت بهداشتي دانشگاه