برگزاری کمپین اطلاع رسانی اچ آی وی/ ایدز در نقاط مختلف شهر مشهد

همزمان با هفته اطلاع رسانی ایدز چندین کمپین اطلاع رسانی در نقاط مختلف شهر مشهد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، به همت انجمن دانشجویان پزشکی ایران ( SCORA)  و مشارکت مرکز بهداشت استان چندین کمپین اطلاع رسانی با هدف آگاه سازی جوانان و عموم مردم در خصوصAIDS/ HIV در دانشگاه فردوسی مشهد و چندین مکان پرتردد شهر شامل بلوار سجاد و خیابان باهنر برگزار گردید.

کارشناس مسئول پیشگیری از ایدز مرکز بهداشت استان گفت: در این کمپین ها ضمن توزیع پمفلت ، تراکت آموزشی و انجام مشاوره با مراجعین، اقدام به انجام تست رپید از افراد متقاضی گردید .

دکتر حسین پور در ادامه افزود: در راستای اجرای برنامه های اطلاع رسانی، موسسه سلامت اجتماعی مثبت مشهد با مشارکت و حمایت مرکزبهداشت استان اقدام به برپایی غرفه اطلاع رسانی در بازار ابریشم منطقه قاسم آباد نموده و با پخش کلیپ، و توزیع بسته های آموزشی تست رپید نيز جهت تعداد زیادی از متقاضیان انجام گرديده است .