برگزاری همایش پیشگیری از ایدز جهت نيرو هاي بدو استخدام نیروی انتظامی خراسان رضوي

 با هدف حساس سازی و ارتقاء آگاهی عمومی ،همایش پیشگیری از ایدز جهت نیروهای کادر بدو استخدام نیروی انتظامی استان خراسان رضوی در محل مر کز آموزشی نیروهای انتظامی استان برگزار گردید.

کارشناس مسئول برنامه پیشگیری از  HIV/AIDS و بیماریهای آمیزشی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،ضمن اعلام این خبر افزود: در این همایش در خصوص راههای پیشگیری از HIV/AIDS و آسیب های پس از تماس مباحث آموزشی ارائه گردیده و فیلم آموزشی نمایش داده شده با مضمون "آشنایی با یکی از راههای انتقال این بیماری" با استقبال حاضرین مواجه گردید.

دکتر علی محمد حسین پور در ادامه گفت: این همایش توسط معاونت بهداشتي دانشگاه و با همت مسئول بهداشت مرکز آموزشی نیروهای انتظامی استان برگزار گردید.