• راههاي انتقال ايدز شناخته شده است ، چون عامل بيماري يعني ويروس HIV فقط در گلبول سفيد زنده مي ماند و اين گلبولها هم فقط در خون و بعضي ترشحات مانند ترشحات جنسي هستند پس بيماري از راه ديگري نمي تواند منتقل شود و اگر خون و يا ترشحات آلوده فرد بيمار با خون و يا مخاط بدن افراد سالم تماس پيدا نكند هيچ خطري براي انتقال بيماري وجود ندارد.
· بدليل هزينه بالا و وجود منفي كاذب(دوره پنجره) ، غربالگري (آزمايش همگاني ) توصيه نمي شود و چون هميشه احتمال وجود عده ايي افراد آلوده كه تشخيص داده نشده اند در جامعه هست ، جداسازي افراد شناخته شده نه تنها موجب مصونيت بقيه · نمي شود، بلكه موجب مي گردد افراد مشكوك براي اقدامات تشخيصي پيش قدم نشوندو بيماري خود را مخفي دارند · بجاي سعي در شناسايي و جدا سازي افراد آلوده، بهتر است، تصور كنيم تمام افراد جامعه ممكن است آلوده باشند و از تماس با خون و ترشحات هر كسي پرهيز نماييم .· در كشورها و جوامعی كه به علت علم نا كافي اقدام به قرنطينه نمودن افراد شناخته شده كردند ، چون يك اطمينان كاذب در جامعه بوجود آمد و ديگر ساير مردم ، اصول احتياطات را رعايت نمي كردند ، پس از مدتي با افزايش بسيار چشمگير بيماران مواجه شدند.
 • اينكه بيماري ايدز به اين سرعت در جهان در حال پيشرفت است ، بيشتر مربوط به اين است كه با خصوصيترين رفتارهاي انسان سروكار دارد و اينكه افراد آلوده علامت ندارند و مي توانند بيماري را به سايرين منتقل كنند .خصوصا اينكه به غلط در بين مردم مرسوم شده است كه ايدز مترادف ننگ و بدنامي است
 • ويروس HIV مرز و كشور و شهر و محله نمي شناسد و مي تواند همه را به يك نسبت مبتلا كند و چون بيماري تا مدتهاي طولاني علامت ندارد، ممكن است خيلي از كشورها و شهرها علي رغم اينكه تعداد زيادي افراد آلوده دارند از وجود آنان بي خبر باشند. كشور ، شهر و محله ما هم از اين قاعده مستثني نيست.
 • ايدز يك بيماري عفوني است كه هركسي را مي تواند مبتلا كند و نبايد آنرا مترادف ننگ و بدنامي دانست و اگر كسي هم بدليل رفتارهاي غير اخلاقي مبتلا شده است ،ابتلا به ايدز نيست كه منجر به بدنامي وي مي گردد ، پس نبايد تصور شود هر كس ايدز دارد فرد يخطا كار و مجرم است.
 • وجود ننگ و بدنامي ناشي از ايدز يكي از دلايل عمده شيوع سريع بيماري در جامعه است ، زيرا افراد آلوده از ترس بدنامي ، بيماري خود را مشخص نكرده و ضمن آسيبهاي جدي بخود ( بخاطر عدم مراقبت هاي روحي رواني و پزشكي )بعنوان مخازن مخفي آلودگي در جامعه باقي خواهند ماند.
 • جوانان چون بسيار كنجكاو و خطر پذير هستند از گروههايي مي باشند كه به شدت در معرض خطر رفتارهاي خطرناك مي باشند ، به اقتضاي سنشان از يكديگر هم بشدت تاثير مي پذيرند ، لذا بهترين شيوه براي محافظت آنان آموزش عده ايي از انها ست كه اين آموزش را به ديگران منتقل كنند. بعنوان مخازن مخفي آلودگي در جامعه باقي خواهند ماند.
 • بهترين راه براي افرادي كه رفتارهاي پر خطر (اعتياد تزريقي و...) دارند، اين است كه تحت مشاوره توسط افراد متخصص اين كار قرار گيرند و در صورتي كه لازم باشد اين افراد تحت آزمايش نيز قرار خواهند گرفت.
 • اين كار در مراكزي به نام مراكز مشاوره ، انجام مي شود .
 • در اغلب مراكز مشاوره خدمات مشاوره و آزمايش رايگان است.
 • افراد بصورت داوطلبانه به اين مراكز مراجعه مي كنند و تمام اطلاعات آنها كاملا محرمانه باقي خواهد ماند.
 • در اين مراكز قبل از اينكه فرد براي آزمايش ارجاع شود ، با او مشاوره مي شود و فرد از نظر روحي رواني براي انجام آزمايش و دريافت پاسخ آماده خواهد شد.
 • نفع اين مراكز اين است كه علاوه بر آزمايش ، در صورت لزوم خدمات و آزمايشهاي بعدي نيز صورت مي گيرد.
 • اهدا خون به منظور بررسي وضعيت سلامت فرد ، اقدامي بسيار نامناسب است زيرا ممكن است فرد در دوره پنجره (منفي كاذب ) باشد و به اين ترتيب خون آلوده اهدا خواهد كرد و خودش هم چون بعدها پيگيري نمي شود از وضعيت سلامت خود آگاهي پيدا نخواهد كرد.